Pričeli bodo s preureditvijo Trga bratov Mravljakov

V ponedeljek, 19. avgusta 2019, se bodo pričela izvajati dela na projektu "Preureditev Trga bratov Mravljakov kot območje prijaznega prometa", ki zajema obnovo javnih in ostalih površin Trga bratov Mravljakov v Šoštanju.

Območje gradnje zavzema celoten Trg bratov Mravljakov, Cesto talcev, Levstikovo cesto ter Primorsko cesto v delu, kjer se priključuje na trg s prehodi skozi stavbi Trg bratov Mravljakov 4 in 6 ter povezavo na parkirišče pri Muzeju usnjarstva. Območje celotnega trga – od mostu čez reko Pako na severu do začetka Ceste talcev na jugu – se bo tlakovalo s tonalitnimi tlakovci manjših dimenzij. Padec terena se bo izvedel zvezno proti reki Paki z ustreznim naklonom stran od objektov. Južno od galerije se bo izvedla izravnalna ploščad, ki bo služila kot trajen prireditveni prostor.

Vse ostale podrobnosti projekta od urbane opreme do ostalih elementov lahko preverite s klikom TUKAJ.

Preko javnega naročila je bil izbran izvajalec del, podjetje Nivig , d. o. o., s partnerjema HNG, d. o. o., in Prohaus, d. o. o.. Pogodbena dela bodo podjetja opravila predvidoma do 30. 6. 2020, vrednost del pa znaša 1.290.210,20 EUR z DDV.

Za prenovo trga je Občina Šoštanj uspela pridobiti nepovratna sredstva od Ministrstva za infrastrukturo v višini 817.994,01 EUR.

Dela se bodo izvajala fazno, zato bo v letošnjem letu na delih Trga bratov Mravljakov, kjer se ne bodo izvajala dela, še mogoče tudi parkirati osebna vozila na za to označenih površinah. Ostala vozila se bodo lahko parkirala na obstoječem makadamskem parkirišču pri Muzeju usnjarstva,  ki je ustrezno urejeno (nasutje in izravnava tampona in prestavitev betonskih konfinov), z začasno osvetlitvijo samega parkirišča. Prav tako se je dodatno uredila pešpot, ki povezuje Trg bratov Mravljakov in parkirišče, z nasutjem tampona in osvetlitvijo.

S temi ukrepi skušajo izboljšati dostopnost parkirišč med gradnjo samo. 

Vsi udeleženci gradnje se bodo trudili tekom celotne gradnje obveščati in omogočati izvajanje del tako, da bo čim manj moteče za okoliške prebivalce.

Komentiraj