Prenovili bodo otroško igrišče ob Visti

S 1. julijem bo Mestna občina Velenje od Premogovnika Velenje v upravljanje prevzela otroško igrišče ob Visti. V okviru pilotne akcije mednarodnega projekta WONDER, program Interreg Adrion, želijo igrišče do konca septembra obnoviti.

"Ustrezna prostorska zasnova igrišča se odraža v njegovi uporabnosti in estetski podobi ter posledično privlačnosti za igro. Da bi to dosegli, smo v okviru projekta izdelali analizo stanja javnih otroških igrišč v naši občini in pripravili priporočila za njihovo nadaljnje upravljanje. Izvedli smo tudi spletno anketo uporabnikov igrišč. Organizirali smo strokovni posvet, na katerem so strokovnjaki predstavili svoje izkušnje s področja načrtovanja in vzdrževanja javnih otroških igrišč, povezavo med prostorom za igro in psihofizičnim razvojem ter vlogo javnih otroških igrišč v turistični ponudbi Šaleške doline," sporočajo iz Mestne občine Velenje.

Ob Visti želijo urediti igrišče, ki bo v največji možni meri zadovoljeval potrebe in želje uporabnikov ter upošteval priporočila stroke. Ocenjena vrednost investicije je 50 tisoč evrov.

Projekt WONDER, v katerega je velenjska občina vključena od februarja 2020, se osredotoča na povečanje privlačnosti in konkurenčnosti destinacij v jadransko-jonski regiji. K sami privlačnosti destinacije pa pripomorejo urejene in ustrezno oblikovane javne površine, kot so (parki, športna in otroška igrišča …). Mestna občina Velenje se je osredotočila na pristope oblikovanja javnih površin s poudarkom na otroških igriščih.

"Z obnovo otroškega igrišča pri Visti želimo prispevati k izboljšanju celotne podobe območja ob Visti in igrišče čim bolj približati občankam in občanom ter drugim obiskovalcem," še dodajajo na velenjski občini.

Komentiraj