Predstavili so načrt upravljanja ruševin gradu Šalek

V Mestni občini Velenje (MOV) v sklopu projekta RUINS pripravljajo načrt upravljanja ruševin gradu Šalek. Na delavnici, ki je potekala v sredo, 21. novembra, so predstavili model (okvir), ki bo predstavljal temelj za nadaljnje oblikovanje in dokončno pripravo načrta upravljanja. Arhitekt Rok Poles je za akterje v procesu priprave in izvajanja načrta predstavil Osnutek Načrta upravljanja gradu Šalek za naslednjih 5 let. Maja Debevec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je predstavila ruševine in izjemen pomen spomenika - gradu Šalek.

Pri pripravi načrta upravljanja se MOV povezuje tako s strokovnjaki kot s širšo javnost. Izvedli so že tri diskusijske delavnice – za turistične delavce, za lastnike zemljišč v okolici Šaleškega gradu in za ostalo širšo javnost, na katerih se povezujejo z akterji ter pridobimo veliko povratnih informacij, ki koristijo pri nadaljnji pripravi načrta upravljanja. MOV si želi, da bi ruševine gradu Šalek bile prepoznane ter turistično privlačne, zato si prizadevajo omogočiti varen dostop, primerno označitev ter z organizacijo različnih dogodkov povečati promocijo.

Junija 2017 se je uradno pričel izvajati 36 mesečni projekt RUINS, ki se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljevanje novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. Projektni konzorcij sestavljajo partnerji iz šestih različnih držav, vodilni partner je University of Technology Lublin iz Poljske. Celotna vrednost projekta je 1.765.421,10 evra, vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 200.425 evra; od tega 85 % sofinancira Evropska unija iz naslova programa Interreg Central Europe, 15 % Mestna občina Velenje.

Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin. Lastniki in upravljavci teh območij se soočajo s podobnimi težavami, ki so povezane z njihovo zaščito kot so trajno uničenje in omejene možnosti za njihovo moderno uporabo.

Komentiraj