Potrebna je rušitev stare Glasbene šole Šoštanj

Največji projekt Občine Šoštanj v letošnjem in naslednjem letu je izgradnja Glasbene šole Šoštanj. Dela so že od poletja v polnem teku. Projekt je predvideval rekonstrukcijo obstoječega - torej stare Glasbene šole Šoštanj in dograditev novega dela objekta. V fazi rušitvenih del starega objekta se je izkazalo, da stanje materialov ni bilo takšno, kot je bilo projektirano, predvidena pa so obsežni rušitveni posegi, tako na nosilnih kot nenosilnih elementih, zato je Občina Šoštanj naročila izdelavo strokovnega mnenja Gradbenega inštituta ZRMK, ki so v svojem mnenju zapisali, da bi bilo glede na predviden obseg rušitev in z njimi povezanimi ukrepi smiselno, da se obstoječi del objekta v celoti poruši in izvede na novo.

Na podlagi tega mnenja se je Občina Šoštanj odločila, da obstoječi del poruši in v celoti izvede na novo.

Za investicijo v glasbeno šolo je Občina Šoštanj pridobila sredstva Ekosklada, vendar samo za del novogradnje. Glede na to da bo sedaj celoten objekt novogradnja, so na Ekosklad dali novo prijavo s povečano kvadraturo in pričakujejo, da bodo sredstva Ekosklada višja, strošek Občine Šoštanj pa se zaradi te spremembe ne bo bistveno spremenil.

Ne glede na navedeno na Občini Šoštanj želijo, da Glasbena šola Šoštanj odpre svoja vrata 1. septembra 2019.


Preberite tudi:
Glasbena šola Šoštanj postopoma pridobiva novo podobo
Glasbena šola Šoštanj bo dobila novo podobo

Komentiraj