Popravilo okvare na transportnem vodovodu na Partizanski cesti v Velenju #video

V okviru procesa zmanjševanja vodnih izgub v Komunalnem podjetju Velenje izvajajo med drugim tudi sistematično preverjanje tesnosti vodovodnega omrežja.

Tako so v sklopu aktivnega iskanja puščanj na vodovodnem sistemu delavci PE Komunala v preteklem tednu locirali in v četrtek, 5. 7. 2018, tudi popravili večjo okvaro na transportnem vodovodu DN 400 na Partizanski cesti v Velenju.

Cevovod, na katerem je okvara nastala, je iz jekla in je bil zgrajen v letu 1989. Popravilo okvare se je izvedlo brez motenj oskrbe s pitno vodo, vendar je bilo potrebno za to izvesti na vodovodnem omrežju številne prevezave, s čimer so obravnavani odsek izločili iz sistema obratovanja, hkrati pa vseeno zagotovili ustrezne tlačne in pretočne karakteristike na vodooskrbnem sistemu in s tem ustrezno dobavo vode našim uporabnikom.

Omenjeni vodovod je dotrajan in nujno potreben sanacije, obravnavani odsek pa še zdaleč ni edini, ki bi bil potreben obnove. V sklopu kohezijskih projektov se je v zadnjih nekaj letih sicer obnovilo kar nekaj kilometrov javnega vodovoda Šaleške doline, vendar je ostalo neobnovljenega še precej transportnega vodovoda, ki ima funkcijo distribucije pitne vode od naprav za pripravo pitne vode do glavnih vodohranov na vodovodnem sistemu. Dotrajan še vedno ostaja tudi preostali del vodovodnega omrežja, ki je prav tako nujno potreben obnove.

"Posledica dotrajanosti vodovodnega omrežja so čedalje pogostejše okvare na kritičnih odsekih, kar je vse težje obvladljivo, nenehna popravila okvar pa so na dolgi rok precej dražja v primerjavi s sistematično obnovo takega cevovoda. Zato je nujno potrebno razmišljati o prioritetah, predvsem kar se tiče obnove javne infrastrukture. Sicer se prioritete pri pripravi planov obnov vodovoda že določajo, vendar je takšnih kritičnih odsekov zaradi starosti vodovoda vedno več, finančnih sredstev za obnovo vseh pa žal še vedno premalo," sporočajo iz Komunalnega podjetja Velenje.

Komentiraj