Podpisali pogodbo za sanacijo plazu in izgradnjo kanalizacije

Podpis pogodbe za Sanacijo plazu v Belih Vodah

V torek, 9. julija 2019, je župan Občine Šoštanj Darko Menih podpisal pogodbo za izvedbo gradbeno obrtniških del za sanacijo plazu na JP 910 041 v Belih Vodah v vrednosti 110 tisoč evrov. Na javni razpis se je prijavilo sedem ponudnikov, najugodnejše je bilo podjetje GP Fajdiga, d. o. o., iz Šoštanja. 

Sanacija plazu obsega:

  • rekonstrukcijo obstoječega vozišča
  • izvedbo cevnih prepustov – odvod meteorne vode ter
  • izvedbo podporne konstrukcije.

S sanacijo plazu bodo ščitili cesto in preprečiti nadaljnje premikanje zemljine. Za sanacijo bo izbrani izvajalec po projektu, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.o., iz Velenja, izdelalo uvrtane AB pilote premera fi 80, povezane z AB gredo v dolžini 45 metrov. Na zgornji strani ceste bodo za stabilizacijo izvedli kamnito zložbo z izvedbo AB pilotov enakega premera kot pod cesto, povezani z AB gredo v dolžini 16,9 metrov. Uredili bodo še cesta z novim prepustom in odvodnjavanjem preko cevnih prepustov ter sanirali celotno vozišče z novo voziščno konstrukcijo.
Dela bodo izvedli v dveh mesecih.

"V času del bodo tudi zapore ceste, zato prosimo za dosledno upoštevanje prometne signalizacije," so zapisali na Občini Šoštanj.

Podpis pogodbe za izgradnjo kanalizacije Topolšica, območje Kolavter

Župan Občine Šoštanj Darko Menih in Manja Fajdiga, direktorica podjetja GP Fajdiga, d. o. o., sta podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacije Topolšica, območje Kolavter. Predmet projekta je izgradnja  kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v dolžini 494 m in sedmih kanalizacijskih priključkov v dolžini 150 m.

Projekt se financira iz proračuna Občine Šoštanj in  delno se sofinancira s strani MGRT.

Izmed petih ponudb, ki so do roka prispele na objavljeno javno naročilo, je bila najugodnejša ponudba podjetja GP Fajdiga, d. o. o., vrednost del je 80.069,92 EUR brez DDV.  Z deli bodo pričeli v prvi polovici julija, zaključili pa v dveh mesecih.

Strokovni nadzor izvaja Komunalno podjetje Velenje.

Komentiraj