Plastika Skaza uvaja šesturni delovnik za polno plačo

Vse več se govori o krajšem delovniku. Predvsem v Skandinavskih državah, že nekaj let preizkušajo šesturni delovnik, ki pa bi ga naj z oktobrom uvedlo tudi Velenjsko podjetje Skaza.

Številne študije so pokazale, da krajši delovni čas ne prispeva le k večjemu zadovoljstvu zaposlenih, temveč tudi povečuje produktivnost. To pa naj bi bil motiv tudi v podjetju Skaza, kjer se po besedah vodje kadrovske skupne službe Aleksandre Logar zavedajo, da je učinkovitost pomembnejši kriterij uspešnosti poslovanja kot pa število ur, ki jih delavci preživijo na delovnem mestu.

Plastika Skaza, ki zaposljuje kar 369 delavcev, se bo prehoda na nov delovnik lotila postopoma. Sprva z oddelkom računovodstva in oskrbovalne verige, nato pa premišljeno na ostale oddelke.

Zaposleni bodo kljub 6-urnem delovniku plačani za polni delovni čas. Prav tako bodo ostali zavarovani za polni delovni čas, torej se prispevki za socialna zavarovanja plačajo od plačila za polni delovni čas. Tako bodo delavci po dejanskih 40 letih pokojninske dobe, skladno s trenutno zakonodajo, odšli v zaslužen pokoj.

Komentiraj