Obnova dovodnega in odvodnega cevovoda iz RZ Šoštanj do jaška Levstikova

Konec meseca septembra so v Komunalnem podjetju Velenje zaključili z obnovo dovodnega in odvodnega cevovoda iz RZ Šoštanj do jaška Levstikova v Šoštanju. Investitorke vzdrževalnih del so bile občine lastnice podjetja – Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki, ter tudi Termoelektrarna Šoštanj. Dela je izvajalo podjetje Gradnje Polak, Gabrijel Polak s. p. iz Šentjurja, vrednost izvedenih del znaša 228.334,09 evra brez DDV. Obnovljen je bil dotrajan magistralni in primarni vodovod med vodohranom Šoštanj in sekcijskim jaškom Levstikova, sicer zgrajen leta 1976.

Med vodohranom Šoštanj in sekcijskim jaškom potekajo štirje vzporedni cevovodi. Ob dveh obstoječih ceveh (magistralni-dovod in primarni-odvod) v najemu KP Velenje, potekata med jaškom TEŠ do vodohrana Šoštanj vzporedno tudi dovodna in odvodna cev v lasti Termoelektrarne Šoštanj. Obstoječi vodovodi so bili predimenzionirani, zato je obnova lahko bila izvedena z metodo vrivanja cevi manjšega premera v obstoječi vodovod ter s sondiranjem (lokalnimi izkopi) po obstoječi trasi. Zaradi same konfiguracije terena in poseljenosti tega območja ter malega odmika med posameznimi cevovodi je bila potrebna sočasna obnova vseh štirih cevovodov (dolžina posameznega cevovoda 360 metrov).

Sočasno z obnovo vseh cevovodov se je izvedla tudi strojna predelava fazonskih kosov v sekcijskem jašku pri objektu Aškerčeva cesta 7b, kjer se je na povezavah med dovodnim cevovodom KP Velenje in odvodnim cevovodom TEŠ ter odvodnim cevovodom KP Velenje in odvodnim cevovodom TEŠ vgradilo nove zasune, protipovratne lopute s kroglo ter merilnik pretoka. Prav tako se je v omenjenem jašku vgradil EV zasun na vse cevi v vseh smereh zapiranja. Za nov merilnik se je uredila tudi vsa potrebna telemetrija preko povezave iz obstoječega jaška Levstikova, vključno z meritvami v nadzornem sistemu.

Foto: Komunalno podjetje Velenje

Komentiraj