Mestna občina Velenje z objavo sklepa sodišča zaključuje odzivanje na pisanje Društva etažnih lastnikov Velenje

V preteklih dneh smo poročali o dogajanjih v zvezi z nepravdnim postopkom pridobitve pripadajočih zemljišč na Stantetovi ulici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 11, 13, 15, 17 in 19. Mestna občina Velenje se je odzvala na objavo Društva etažnih lastnikov Velenje DELV, (celoten zapis si lahko preberete TUKAJ), nakar je DELV očital Mestni občini Velenje, da ta s takšnim odzivom poskuša blatiti društvo: 

"Mestna občina Velenje se je odzvala na obvestilo DELV s katerimi poskuša še nadalje blatiti društvo, ki je civilno združenje etažnih lastnikov in kot takšno ozavešča lastnike pri poznavanju stanovanjske zakonodaje, izobražuje ter informira javnost o aktualnih dogajanjih na področju nepremičninskega in stanovanjskega prava.

Naj še enkrat obvestimo javnost, da društvo s svojim delovanjem medsebojno povezuje etažne lastnike in simpatizerje, bogati njihovo znanje s področja stanovanjske zakonodaje ter spodbuja etažne lastnike, da aktivno pristopijo k nadzoru nad upravljanjem njihove etažne lastnine."

(celoten zapis DELV si lahko preberete TUKAJ).

Mestna občina Velenje sedaj objavlja pravnomočen sklep, s katerim je Višje sodišče v Celju potrdilo sklep Okrajnega sodišča v Celju in tako razsodilo, da niti garažni objekti niti zunanji parkirni prostori na Stantetovi ulici v Velenju, ne predstavljajo pripadajočega zemljišča.

"Tako se želimo izogniti neproduktivnemu diskutiranju po socialnih omrežjih in drugje, zato s tem zaključujemo odzivanje na pisanje Društva etažnih lastnikov Velenje ter hkrati pozivamo etažne lastnike na Stantetovi ulici, da si natančno preberejo obrazložitev sklepa, kjer je celotna problematika natančno obrazložena," so zapisali.

In dodali: "Predlagatelji Bećarević, Podpečan in Dragić so namreč leta 2013 na Okrajno sodišče v Velenju vložili predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbam št. 3391, 3399 in 3394, vse k. o. 964 Velenje, ki se nahajajo na lokaciji Stantetova ulica 2, 4, 6, 8, Stantetova ulica 10, 12,14, 16 in Stantetova ulica 11,13,15,17, 19. Med drugim so predlagali, da pripadajoča zemljišča k navedenim stavbam predstavljajo tudi garažni objekti ter zunanji parkirni prostori na tem območju.

Okrajno sodišče v Celju je s sklepom z dne 7. 2. 2018 ugotovilo, da niti garažni objekti niti zunanji parkirni prostori ne predstavljajo pripadajočega zemljišča k navedenim stavbam in je v tem delu sodišče zahtevke predlagateljev zavrnilo. Predlagatelji so zoper to odločitev vložili pritožbo na Višje sodišče v Celju, ki pa je pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep prvostopenjskega sodišča."

Komentiraj