Kitajci postali 100-odstotni lastniki Gorenja

Delničarji Gorenja so se zadnjič zbrali na seji skupščine, Franjo Bobinac pa je sejo zadnjič odprl.

Na 27. skupščini družbe Gorenje, d. d., na kateri je bilo zastopanih 96,19 odstotka vseh delnic, so delničarji podprli iztisnitev malih delničarjev, kar pomeni prenos preostalih delnic GRVG, ki še niso v lasti družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding, na omenjenega glavnega delničarja. Preostali mali delničarji so prejeli odpravnino 12 evrov na delnico hkrati pa so delničarji podprli imenovanje novih sedmih nadzornikov, predstavnikov kapitala.

Skladno s sklepom skupščine bodo delnice Gorenja nato umaknjene z organiziranega trga Ljubljanske borze in Varšavske borze.

Skupščina družbe Gorenje se je tudi seznanila z odstopom članov nadzornega sveta: Corinne Claudie Graf, Bernarda Charlesa Pasquierja, Mihe Košaka ter Bachtiarja Djalila, ki se jim je mandat iztekel 17. septembra 2018.

Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, so bili za štiriletni mandat izvoljeni Yeguo Tang, Shaoqian Jia, Huizhong Dai, Caixia Chen, Yuling Gao, Xin Liu in Wenzhong Liu.

Komentiraj