Gorenje se je preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo

V Gorenju so 11. 3. 2019 od Okrožnega sodišča v Celju prejeli sklep o vpisu spremembe v sodni register. Z navedenim sklepom so bili v sodni register vpisani sklepi o preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo, sprejeti 7. 2. 2019 na 29. skupščini družbe.

Družba se je z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:

-       firma družbe: Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o.,

-       skrajšana firma družbe: Gorenje, d. o. o.,

-       sedež družbe: Velenje,

-       osnovni kapital družbe: 101.415.882,14 EUR,

-       poslovni naslov družbe: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register je prenehal veljati statut družbe in začel veljati Akt o ustanovitvi. Z dnem preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo je edini delničar postal imetnik edinega poslovnega deleža v višini 101.415.882,14 evra.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register je prenehal mandat vsem članom nadzornega sveta, ki so bili: Drago Krenker Žan Zeba, Jurij Slemenik, Krešimir Martinjak, Yeguo Tang, Shaoqian Jia, Huizhong Dai, Caixia Chen, Yuling Gao, Xin Liu in Wenzhong Liu.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register je prenehal mandat vsem članom uprave, ki so bili: Lan Lin, Chao Liu, Lu Hou, Anguo Yan, Changchun Sun, Saša Marković, Drago Bahun, Žiga Debeljak, Tomaž Korošec, Stanka Pejanović, Jianmin Han in Franc Bobinac.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register sta bila Lan Lin in Chao Liu imenovana za direktorja, ki sta glavna direktorja družbe Gorenje; Franc Bobinac je bil imenovan za direktorja in predsednika kolegija direktorjev družbe Gorenje; Yeguo Tang, Shaoqian Jia in Žiga Debeljak so bili imenovani za direktorje družbe; Drago Bahun pa je bil imenovan za direktorja, ki je predstavnik delavcev.

Komentiraj