Fotografski natečaj Zavoda za turizem Šaleške doline - Zima v Šaleški dolini 2019

Fotografski natečaj »ZIMA V ŠALEŠKI DOLINI 2019« 

Glavna nagrada DARILNI BON VELENJKE v vrednosti 100 EUR

Organizator Zavod za turizem Šaleške doline želi z natečajem zajeti zimsko obdobje v Šaleški dolini. Namen natečaja je zbrati nabor fotografij, ustvarjenih skozi oko posameznika. Vaši fotografski pogledi naj zajamejo doživljajski trenutek naslednjih razpisanih tem:

1.    Rudarska dediščina
2.    Doživetje socializma in Retro sprehod skozi Socialistični čudež 
3.    Usnjarska dediščina družine Woschnagg (Vošnjak) v Šoštanju
4.    Pozojeva grajska pot
5.    Gonžarjeva peč
6.    Jezera v Šaleški dolini z okolico
7.    Podeželje Šaleške doline
8.    Festivalsko dogajanje
9.    Terme Topolšica in Wellness center Zala
10.    Čutno razvajanje v historični Vili Herberstein
11.    Lončarska delavnica Bahor

Pravila nagradne igre fotografski natečaj »ZIMA V ŠALEŠKI DOLINI 2019«

SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator Zavod za turizem Šaleške doline, Stari trg 3, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro fotografski natečaj ''ZIMA V ŠALEŠKI DOLINI'' (v nadaljevanju nagradna igra). 

Nagradna igra poteka od 14. januarja 2019 do vključno 22. marca 2019, ko je zadnji dan za objavo fotografij. Prejete fotografije bodo objavljali v albumu ZIMA V ŠALEŠKI DOLINI 2019 na Facebook strani Discover Velenje.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani strokovne komisije in njihovi najožji družinski člani. 

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (v nadaljevanju sodelujoči), lahko od 14. januarja 2019 do vključno 22. marca 2019 v skladu s temi pravili pošlje fotografijo oz. fotografije skupaj z izpolnjeno izjavo o sprejemanju pravil nagradne igre, ki je sestavni del tega natečaja, na foto.natecaj.2018@velenje.si. K natečaju se lahko pristopi kadarkoli v času njegovega trajanja. Vsebina fotografij mora upoštevati vsaj eno predpisano temo fotografskega natečaja. 

Organizator ima pravico iz natečaja predhodno izločiti fotografije, ki niso v skladu s prej navedenimi zahtevami oziroma imajo žaljivo oz. neprimerno vsebino.

Vsak lahko sodeluje v nagradni igri z največ tremi fotografijami za vsako razpisano temo. Materialne avtorske pravice obdrži sodelujoči avtor fotografije in se strinja, da Zavod za turizem Šaleške doline te fotografije uporablja v promocijske namene.

Sodelujoči se strinja, da organizator lahko objavi njegove fotografije v medijih organizatorja (spletna stran, Facebook, Instagram, katalogi, intranet, videostrani in drugih). 

Sodelujoči dovoljuje objavo imena in priimka (v primeru, da bo nagrajen) z namenom obveščanja o rezultatih natečaja, prevzema nagrade in za promocijo nagradne igre. S podpisano izjavo sodelujoči sprejema splošne pogoje sodelovanja. 

IZBOR NAGRAJENCEV

Nagradili bodo 3 fotografije, ki jih bo izbrala komisija organizatorja. Fotografije bo ocenila petčlanska komisija v sestavi: Franci Lenart, Adna Lainšček, Taddea Miklavin, Barbara Kelher in Amel Pašić. Ocenjevali bodo kvaliteto, izvirnost, izvedbo in ustreznost vsebine glede na razpisano temo natečaja. Prednost bodo imele doživljajske fotografije. 

Avtorji in nagrajene fotografije bodo objavljeni najkasneje v osmih dneh po ocenjevanju, na spletni strani organizatorja www.velenje-tourism.si in na Facebook strani https://www.facebook.com/tourism.velenje/.

Nagrajenci bodo o nagradi ter njenem prevzemu obveščeni po elektronski pošti. Nagrado prejmejo po pošti na naslov, ki ga morajo sporočiti, ali pa jo osebno prevzamejo na sedežu organizatorja. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba ni mogoča.

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Nagrade:
1. 1 X DARILNI BON VELENJKE V VREDNOSTI 100 EUR (ZTŠD)
2. 1 X  DARILNI BON ZA ENKRATNO RAZVAJANJE V SAVNI ZA 2 OSEBI (GORENJE GOSTINSTVO)
3. 1 X SVET SAVN ZA DVE OSEBI (TERME TOPOLŠICA)
Obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov so breme nagrajencev. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
¬    vsebino, ki jo uporabniki objavljajo na spletnem mestu https://www.facebook.com/tourism.velenje/ 
¬    nedelovanje spletne strani https://www.facebook.com/tourism.velenje/ in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;
¬    nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
¬    vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;
¬    vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Vse informacije si lahko preberete TUKAJ.

IZJAVA O SPREJEMANJU PRAVIL NAGRADNE IGRE

Komentiraj