DELV očita Mestni občini Velenje, da ta s takšnim odzivom poskuša blatiti društvo

V torek, 8. januarja, smo poročali o odzivu Mestne občine Velenje na objavo Društva etažnih lastnikov Velenje, na socialnem omrežju Facebook, v povezavi z nepravdnim postopkom pridobitve pripadajočih zemljišč na Stantetovi ulici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 11, 13, 15, 17 in 19. Članek si lahko preberete TUKAJ. (Spodaj si lahko preberete tudi prvotno objavo Društva etažnih lastnikov Velenje)

Društvo etažnih lastnikov Velenje (DELV) pa se je odzvalo na pojasnila in trditve Mestne občine Velenje z naslednjim zapisom in gradivom:


"Odgovor na zavajajoče obvestilo Mestne občine Velenje v zvezi z nepravdnim postopkom pridobitve pripadajočih zemljišč

Mestna občina Velenje se je odzvala na obvestilo DELV s katerimi poskuša še nadalje blatiti društvo, ki je civilno združenje etažnih lastnikov in kot takšno ozavešča lastnike pri poznavanju stanovanjske zakonodaje, izobražuje ter informira javnost o aktualnih dogajanjih na področju nepremičninskega in stanovanjskega prava.

Naj še enkrat obvestimo javnost, da društvo s svojim delovanjem medsebojno povezuje etažne lastnike in simpatizerje, bogati njihovo znanje s področja stanovanjske zakonodaje ter spodbuja etažne lastnike, da aktivno pristopijo k nadzoru nad upravljanjem njihove etažne lastnine.

Kot društvo smo dolžni v skladu s statutom društva člane in simpatizerje informirati o aktualnem dogajanju. Na podlagi zaskrbljenih etažnih lastnikov Stantetove ulice smo tudi pripravili obvestilo etažnim lastnikom Stantetove ulice iz Velenja in navedli dejstva na podlagi dogajanj v zvezi z nepravdnim postopkom in dokumentacije.

Torej, kot odgovor na sporočilo Mestne občine Velenje smo v društvu ogorčeni na napad in blatenja civilnega združenja, ki je v demokratični družbi legitimna oblika družbene skupine in deluje na področju celotne Slovenije in ne samo v Velenju. Društvo je in bo na področju informiranja podalo samo dejstva in vprašanja, ki se pojavljajo za posamezno področje.

Res pa je, da se Mestna občina Velenje ni izjasnila o bistvenih zadevah na obvestilu, kot je: oddaja parkirnih prostorov koncesionarju (kar lahko privede do morebitnega povišanja najemnin in abonmajev).

Prav tako ne držijo v celoti navedbe, da je Mestna občina Velenje kot lastnica zemljišča, le-tega vseskozi vzdrževala in urejala. Etažni lastniki Stantetove ulice, predvsem 10-12-14-16, dobro vedo, da so iz lastnih sredstev urejali in vzdrževali zemljišča, glede katerih poteka nepravdni postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stanovanjskim blokom.

Pojasnilo: zemljišče, katerega lastnik je Vegrad v stečaju (npr. nepremičnine z ID znakom parcela 2428/11 – gre za zunanje parkirišče ter 2428/22 - dovozna pot v blok in garaže), po pravnomočnosti lahko pristane v stečajni masi, ker predmetni nepremičnini nista postali pripadajoče zemljišče k stavbi k.o. 964 3391.

Glede na to, da je Mestna občina Velenje kot nasprotna udeleženka vseskozi aktivno sodelovala v postopku in zatrjevala, da je lastnica garaž na Stantetovi ulice je, žal, sodišče odločilo, da blokom s 373 stanovanji ne pripada niti eno parkirno mesto, kljub temu, da so bili ti bloki grajeni v času, ko se je na posamezno družino (stanovanje) pojavljal že najmanj en avto in so ta parkirišča nujno potrebna za normalno rabo in življenje stanovalcev Stantetove ulice. Na podlagi celotne infrastrukture s funkcionalnim zemljiščem je tudi v `80 letih dobil uporabno dovoljenje, kar je bil pogoj za vselitev stanovalcev.

Mestna občina Velenje trdi, da je parkirni prostor, ki ga je Mestna občina Velenje prodala, bil parkirni prostor, ki je služil kot dostop do pekarne (vhod v pekarno iz garaže) in ni bil namenjen parkiranju avtomobilov. Dejstvo je, da se je iz parkirnega prostora naredil dostop do poslovnega prostora. Prav tako je dejstvo, da garaže služijo tudi kot vhodi v kleti blokov, zaklonišč, kolesarnic, prostorov za smeti, kotlovnico in podobno.

Ali to pomeni, da lahko etažni lastniki pričakujemo, da bodo morali etažni lastniki Stantetove ulice kupiti del zemljišč za prej omenjene dostope?

Mestna občina trdi, da ne bo prodajala parkirnih prostorov, ni se pa opredelila do tega ali lahko etažni lastniki Stantetove ulice v prihodnjih letih pričakujejo, da bo te parkirne prostore oddala v upravljanje koncesionarju, kar bi lahko pomenilo, da se znajo v prihodnjih letih podražiti najemnine, parkirnine in abonmaji. Prav tako se Mestna občina Velenje ni izjasnila ali načrtujejo odstranitev vrat iz pokritih parkirnih prostorov oz. kako bo v prihodnje urejala mirujoči promet na Stantetovi ulici.

Dejstvo je, da so bili parkirni prostori v preteklosti kupljeni (ocenjeni v vrednosti stanovanja), izključno kot skupni deli stavbe.

Mestna občina navaja, da imajo stavbe na Stantetovi ulici določeno pripadajoče zemljišče v takšnem obsegu, kot ga potrebujejo za normalno rabo. Sprašujemo Mestno občino Velenje, ali je normalno, da v današnjem času bloki s 373 stanovanja nimajo niti enega parkirnega prostora? Je to za vas normalna raba, ki predstavlja kvalitetno bivanje v Mestni občini Velenje?

Etažni lastniki se zavedajo, kaj pomeni lastnina oz. biti lastnik stanovanja in solastnik funkcionalnega zemljišča ter bomo zemljišča, ki so določena kot funkcionalna zemljišča, urejati, vzdrževati sami in tudi kriti stroške za to, tako kot do sedaj.

Glede na vse navedeno je več kot očitno, da Mestna občina Velenje poskuša uveljavljati le ekonomski interes, da bi lahko zunanja parkirišča in garaže najbolje tržno izkoristila (prodala, oddala v najem ali koncesijo)."


Prvotna objava:

Galerija Fotografij

Komentiraj