Defibrilator odslej tudi v intervencijskem vozilu Policijske postaje Velenje

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo v soboto, 15. septembra, ob 11. uri na Titovem trgu, na prireditvi Velenje se predstavi, komandirju Policijske postaje Velenje Boštjanu Debelaku predal defibrilator, ki bo odslej v intervencijskem vozilu Policijske postaje Velenje. Za nakup avtomatskega eksternega defibrilatorja in transportne torbe so namenili 1.428 evrov. Po predaji defibrilatorja bo sledil prikaz nudenja pomoči v primeru srčnega zastoja. Mestna občina Velenje je prepričana, da je pomoč občankam in občanom z avtomatskim defibrilatorjem odlična oblika pomoči v primeru srčnega zastoja, še posebej na težje dostopnih krajih, na katere lahko policisti v intervencijskem vozilu pridejo zelo hitro.

Med drugim so na MOV zapisali naslednje:

Mestna občina Velenje si z različnimi ukrepi prizadeva, da bi bilo življenje v lokalni skupnosti čim bolj varno in kakovostno. Aktivno sodelujemo s številnimi institucijami – policisti, gasilci, redarstvom, inšpekcijami. Ker si želimo, da bi tudi na območjih, ki so od zdravstvenega doma in nujne medicinske pomoči oddaljeni dlje, povečali možnost preživetja v primeru nenadnega srčnega zastoja, smo se odločili, da Policijski postaji Velenje doniramo avtomatski defibrilator, ki ga bodo namestili v intervencijsko policijsko vozilo, ki je večina časa na terenu. Vsi policisti se bodo v najkrajšem možnem času tudi usposobili za ravnanje z njim.

Mestna občina Velenje je vse od  leta 2015 tudi srcu prijazna občina, ko smo podpisali pogodbo o brezplačni uporabi aplikacije iHelp za vse občane. Aplikacija je namenjena hitremu obveščanju v primeru nujnih zdravstvenih stanj in se uporablja na pametnih telefonih. Uporabniki aplikacije lahko pomagajo sebi oziroma drugim. Poleg možnosti aktiviranja ljudi, ki znajo nuditi pomoč, ponuja aplikacija tudi napotke za izvajanje prve pomoči in lokacije avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v bližini uporabnika. Več informacij o aplikaciji najdete na naši spletni strani TUKAJ.

Avtomatski eksterni defibrilator (v nadaljevanju: AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku in jo lahko učinkovito uporabljajo tudi laiki. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Občanom omogočamo brezplačno uporabo nadstandardnega paketa, usposabljanje na temo temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED ter promocije zdravega življenja. Vse te aktivnosti vodijo v zmanjšanje stopnje umrljivosti v primeru nenadnega srčnega zastoja in izboljšujejo informiranost o možnih načinih pomoči žrtvam.
Vzporedno s tem projektom smo pričeli postavljati AED na različnih lokacijah po mestu. Danes je v občini nameščenih 49 AED, od tega jih je 26 na voljo 24 ur na dan. Izdelali smo seznam vseh AED in karto njihovih lokacij TUKAJ.

Prijazno vabljeni v soboto na Titov trg!

Komentiraj