Bolnišnica Topolšica bo prejela dodatna sredstva

Na včerajšnji seji je vlada sprejela sklep, da bodo pokrili obveznosti Bolnišnice Topolšica v višini 2.734.119 evrov. To naj bi bolnišnici, po oceni ministrstva za zdravje, omogočilo stabilnejše poslovanje ter nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in zdravstvene oskrbe prebivalcev na tem območju.

Sredstva bodo namenili za poplačilo zapadlih obveznosti bolnišnice do dobaviteljev in enotnega kontnega načrta ter obveznosti do upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države.

Ministrstvo za zdravje pa mora vladi do konca leta predložiti trajnejše rešitve za zagotovitev vzdržnega poslovanja Bolnišnice Topolšica.

Komentiraj