Nova podžupanja Mestne občine Velenje je Aleksandra Vasiljević

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je za novo podžupanjo imenoval Aleksandro Vasiljević, ki bo funkcijo opravljala nepoklicno.

Aleksandra Vasiljevič je svetnica in vodja svetniške skupine Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje. Za podžupanjo je bila imenovana iz kvote svetnikov Socialnih demokratov, ki v Svetu Mestne občine Velenje predstavljajo 18 od 33 svetnic in svetnikov. Mestna občina Velenje ima sedaj dve podžupanji – Darinko Mravljak in Aleksandro Vasiljević, ki pomagata županu pri njegovem delu ter po županovem pooblastilu opravljata posamezne naloge iz njegove pristojnosti.

Nova podžupanja Aleksandra Vasiljević bo opravljala delo predvsem s področja družbenih dejavnosti – vodenje ali sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, sodelovanje z državnimi organi ter z drugimi organizacijami in institucijami, skrb za izvrševanje odločitev občinskega sveta, koordiniranje izvajanja nalog in zagotavljanje kontinuitete dela, dajanje predlogov za izboljšave in neposredna pomoč županu.

Sklep o imenovanju podžupanje Mestne občine Velenje je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 1/2021 na spletni strani www.velenje.si.

Komentiraj