Šola za starše: Učenje je lahko igra in igra je učenje

V ponedeljek, ob 17. uri, bo MZPM Velenje v sodelovanju z LAS Velenje v Vili Rožle pripravila februarsko predavanje treningov starševstva, ki potekajo pod sloganom »Otroci so naše največje bogastvo«. Tokrat bodo gostili domačinko Petro Teržan, učiteljico razrednega pouka na OŠ Mihe Pintarja Toleda, ki je tudi koordinatorica NTC Centra Velenje ter zunanja sodelavka Pedagoške Fakultete v Kopru na področju inovativnih metod. Išče in uvaja nove metode v vsakdanji pouk in deli svoje izkušnje s področja metodologije učenja med strokovnimi delavci v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Predavateljica bo skozi aktivno delavnico predstavila možnost, kako se lahko posameznik (otrok in tudi starš) uči na zanimiv, motivacijski in učinkovit način. Dejstvo je, da je vstop v šolo za vsakega otroka zelo razburljivo doživetje. Otrok se ob vstopu v šolo počuti velik, pomemben. Toda kaj se v šoli zgodi kasneje, že ob koncu prve triade? Veselje do obiskovanja šole in šolskega dela drastično pade, iz 100 % navdušenih v prvem razredu, na 58 % v petem razredu vse do 8 % navdušencev v devetem razredu. Klasično, reproduktivno učenje na pamet, ki v slovenskem prostoru še vedno zavzema velik del šolskega dela, je za otroka nemotivacijsko, stresno. V zadnjih letih je nevroznanost potrdila domneve, da se otrok najbolje uči in nauči, ko to počne na nezavedni ravni, medtem, ko se igra. Vprašanje je, kako združiti igro, ki prinaša otroku veselje in zadovoljstvo, z znanjem, ki ga otrok v procesu razvoja in izobraževanja mora osvojiti. Ena izmed didaktičnih metod, ki vključuje prav to – združevanje igre in učenja v smiselnih didaktičnih pristopih, je NTC metoda učenja. Uporaba NTC programa pri pouku prispeva k ustvarjanju spodbudnega okolja za učenje in razvoj otrok. Pouk je bolj zanimiv, otroci bolj motivirani, brez strahu pred neuspehom. Vloga učitelja , ki dela po NTC sistemu učenja, je spremenjena. Učitelj ni več predavatelj, izvor informacij in spraševalec. Učitelj organizira, usmerja, sodeluje in vpliva na aktivnost v razredu. Tako za učence kot za učitelja učilnica postaja kraj, kjer se počutijo varno, kjer se učitelj igra skupaj z otroci in kamor vsi radi prihajajo. Učenci pa pri tem pridobivajo učinkovito in dolgotrajno znanje.

Komentiraj