Prekinjena dobava toplotne energije in motnje pri dobavi sanitarne tople vode (POSODOBLJENO)

KP Velenje obvešča vse končne uporabnike toplotne energije na območju Cankarjev ceste v Šoštanju, da bo v soboto, 26. 9. 2020od 6. do 15. ure prekinjena dobava toplotne energije in sanitarne tople vode zaradi izvajanja obnovitvenih del na omrežju.

Končne uporabnike toplotne energije na območju Cankarjeve, Kajuhove, Tekavčeve in Goriške ceste v Šoštanju pa obveščajo da bo v nedeljo, 27. 9. 2020od 6. do 20. ure prekinjena dobava toplotne energije in motena dobava sanitarne tople vode zaradi izvajanja obnovitvenih del na omrežju.

Dela izvaja pogodbeni izvajalec del.

Prizadevajo si, da bo čas prekinitve ali motenj trajal samo toliko, kolikor je nujno potrebno za varno in kakovostno izvedbo predvidenih del. Podani so predvideni časovni termini prekinitev, v primeru neugodnih vremenskih razmer ali nepredvidenih del se lahko dejanski čas prekinitve razlikuje od predvidenega ali pa se dela prestavijo na drug vremensko ugodnejši termin.

Dodatne informacije daje dežurna služba PE Energetika na telefonski številki 03/896-12-56.

Komentiraj