Motnje pri dobavi tople sanitarne vode

KP Velenje obvešča vse končne uporabnike na območju Šlandrove, Stanetove, Jerihove in Gubčeve ceste v Velenju, da bo v torek, 5. 10. 2021, od 7. do 18. uremotena dobava sanitarne tople vode zaradi izvajanja vzdrževalnih del na omrežju. Vzdrževalna dela izvaja zunanji pogodbeni izvajalec del v okviru rekonstrukcije TPP. 

Prizadevajo si, da bo čas prekinitve ali motenj trajal samo toliko, kolikor je nujno potrebno za varno in kakovostno izvedbo predvidenih del. V primeru neugodnih vremenskih razmer ali nepredvidenih del se lahko dejanski čas prekinitve nekoliko razlikuje od predvidenega.

Dodatne informacije: dežurna služba PE Energetika 03/896-12-56.

Komentiraj