Danes konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje

Danes, 4. decembra, ob 17. uri bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje.

Na dnevnem redu konstitutivne seje novega sklica Sveta Mestne občine Velenje so naslednje točke:

1. seznanitev s Poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;
2. imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana;
3. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta; 
4. poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana; 
5. slovesna prisega župana in svetnikov ter nastopni nagovor župana;
6. imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi v tem članku.

Komentiraj