DANES: Svetovni dan religij

16. januarja, obeležujemo svetovni dan religij. Verska svoboda je osnovna človekova pravica, njeno svobodo v Sloveniji zagotavlja tudi ustava. Ta med drugim določa, da je delovanje verskih skupnosti svobodno. Določa tudi, da je izpovedovanje vere v zasebnem in javnem življenju svobodno.

V Velenju deluje kar nekaj različnih verskih skupnosti, njihove prestavnike je tradicionalno ob svetovnem dnevu religij sprejel tudi župan Mestne občine Velenje (MO Velenje), a letos zaradi slabe epidemiološke slike tega srečanja ne bodo izvedli.

Na MO Velenje pa so ob tem tudi zapisali:

" Župan MO Velenje Peter Dermol se zahvaljuje vsem lokalnim verskim voditeljem, da spodbujajo medkulturni dialog in da po svojih močeh blažijo stiske občanov v času epidemije.

Že od nekdaj, kljub nacionalni in verski raznolikosti, zelo uspešno vzdržujemo medkulturni dialog, ki zagovarja odprtost, strpnost, solidarnost, enakovrednost vseh družbenih skupin, ne glede na njihov socialni status, versko prepričanje ali etično pripadnost. V našem okolju uspešno delujejo albansko, bošnjaško, međimursko in srbska društva, ki večkrat sodelujejo tudi pri skupnih projektih. Ena izmed zelo dobro obiskanih prireditev je Predstavitev kulinarike etničnih skupnosti Šaleške doline.

Živimo v obdobju epidemije, ki še toliko bolj zahteva posluh za sočloveka. Prav zaradi tega izvajamo številne projekte, ki lajšajo vsakdan najbolj ranljivim skupinam – nakup in dostava osnovnih živil ter zdravil, brezplačni družabniški telefon za starostnike, brezplačna dostava brezplačnega toplega obroka na dom, topli obroki za učence in dijake …

Skrb za naše občanke in občane, ne glede na njihovo veroizpoved, bo tudi v prihodnje ena izmed naših najvišjih prioritet."

Komentiraj