Osebni asistent za gibalno ovirano osebo *Prijave do: 29.03.2019 162

OSEBNI ASISTENT-OSKRBOVALEC - M/Ž ; - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM,
- IZVAJA OSEBNO NEGO IN DRUGO OSEBNO POMOČ UPORABNIKU,
- OPRAVLJA GOSPODINJSKA OPRAVILA ZA POTREBE UPORABNIKA,
- VARNO RAVNA IN UPORABLJA GOSPODINJSKE, MEDICINSKO-TEHNIČNE, ORTOPEDSKE PRIPOMOČKE IN OPREMO, KI JO POTREBUJE UPORABNIK,
- PREVAŽA IN SPREMLJA UPORABNIKA,
- VODI LASTNO EVIDENCO DELA,
- OPRAVLJA SPREMSTVO IN POMOČ NA DELOVNEM MESTU ALI IZOBRAŽEVALNEM PROCESU (PRETEŽNO),
- OPRAVLJA DRUGE NALOGE ZA POTREBE UPORABNIKA, - SPREMSTVO UPORABNIKA,
- IZVAJA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA.