Zdravstveni tehnik (zelo zahtevna dela) *Prijave do: 23.03.2019 664

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II - M/Ž ; IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PREDNOSTNIH INTERVENCIJ TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI IN DOKUMENTIRANJE DEJAVNOSTI AKUTNE DIALIZE NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA AKUTNE DIALIZNE DEJAVNOSTI ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V PROGRAMU ZDRAVLJENJA Z DIALIZO OZ. CAPD TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE AKUTNE DIALIZE IZVEN DIALIZNE ENOTE, NPR. V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH PROGRAMOV DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA.