Strokovni sodelavci za zdravstveno nego *Prijave do: 28.01.2019 402

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž ; IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA, POMOČ BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, VODENJE IN OPRAVLJANJE PREDPISANE ADMINISTRACIJE, EVIDENTIRANJE IN OBRAČUN OPRAVLJENIH STORITEV, VODENJE DNEVNIH EVIDENC, ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTA V OKVIRU TIMA, VKLJUČEVANJE V TIMSKO DELO ZNOTRAJ SLUŽBE IN V OKVIRU BOLNIŠNICE, UVAJANJE NOVIH SODELAVCEV VDELOVNI PROCES, IZVAJANJE MENTORSTVA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA