Delavec za druga preprosta komunalna dela *Prijave do: 23.03.2018 140

KOMUNALNI DELAVEC I - M/Ž ; - IZVAJANJE POMOŽNIH KOMUNALNIH DEL NA DELOVIŠČIH,
- IZVAJANJE ROČNIH IZKOPOV IN ZASIPAVANJE TRAS,
- IZVAJANJE KOŠNJE ZELENIH POVRŠIN,
- IZVAJANJE ČIŠČENJA TRAS, JAVNIH POVRŠIN, ULIC IN TRGA,
- IZVAJANJE ROČNEGA PLANIRANJA TRAS,
- IZVAJANJE KVALIFICIRANIH IN DRUGIH DEL PRI VZDRŽEVANJU CEST IN OBJEKTOV NA CESTAH,
-IZVAJANJE DELA NA VZDRŽEVANJU ELEMENTOV CEST (METEORNA KANALIZACIJA, JARKI, PROPUSTI, BREŽINE, ITD.),
-IZVAJANJE OSTALIH VZDRŽEVALNIH DEL NA HORTIKULTURI,
-VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA CESTAH,
-IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH ASFALTNIH DEL,
-IZVAJA DRUGA ZEMELJSKA DELA NA VZDRŽEVANJU JAVNIH CEST, JAVNIH POTI,
-ČIŠČENJE OBJEKTOV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE,
-IZVAJANJE DEL V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI,
- IZVAJANJE KOMUNALNIH DEL ZA POTREBE V DRUGIH PROCESIH,
-OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA.