Zdravniki specialisti splošne medicine *Prijave do: 21.03.2019 265

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž ; DELO V MOBILNI ENOTI IN AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZDR. OSEBJA IN LAIKOV IN DRUGO.