Bolničar v zdravstvenem zavodu *Prijave do: 20.12.2018 249

BOLNIČAR - PRIPRAVNIK - M/Ž ; POMOČ PRI PREHRANJEVANJU IN PITJU BOLNIKA, POZNAVANJE POMENA SERVIRANJA BOLNIKA, POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI BOLNIKA,
POMOČ PRI GIBANJU IN USTREZNI LEGI BOLNIKA,
UREJANJE BOLNIKOVE OKOLICE,
POMOČ PRI IZOGIBANJU NEVARNOSTI V OKOLJU,
USTREZNE KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE