Strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje *Prijave do: 22.08.2018 289

STROKOVNI SODELAVEC ZA KADRE - M/Ž ; VODENJE KADROVSKIH EVIDENC,
SPREMLJANJE KADROVSKIH KAZALNIKOV IN IZVAJANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE,
SPREMLJANJE POTREB PO USPOSABLJANJU KADROV,
PRIPRAVA RAZPISOV ZA PROSTA DELOVNA MESTA,
VODENJE POSTOPKOV ZAPOSLITVE,
PRIPRAVA INTERNIH AKTOV,
SVETOVANJE S PODROČJA KADROV POVEZANIM PODJETJEM, TUDI V TUJINI,
VODENJE POSTOPKOV ZA PRIDOBIVANJE DELOVNIH DOVOLJENJ,
IZVEDBA PROJEKTOV ZA SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI ZAPOSLENIH,
PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA POTREBE STANDARDA IATF 16949:2016,
DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA