Velenjska knjižna fundacija uspešna na dvoletnem državnem razpisu Javne agencije za knjigo RS

Viniles

Ustanova Velenjska knjižna fundacija je ob 8. februarju prejela odločbo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, da je Mednarodni Lirikonfest Velenje s sedemnajstim in osemnajstim festivalnim književnim srečanjem v letih 2018 in 2019 ponovno izbran za državno sofinanciranje.

Strokovna komisija JAK RS je v obrazložitvi zapisala, da »gre za prijavitelja z zelo dobrimi referencami, saj je v preteklosti izvedel številna mednarodna festivalska srečanja, na ustrezni kakovostni ravni pa tudi posamične prireditve, od literarnih branj in okroglih miz do revijalnih izdaj in rezidenčnih bivanj izbranih avtorjev. Lirikonfest spada med pomembnejša literarna srečanja na Slovenskem. Njegov namen je povezovati domače in tuje ustvarjalce, predvsem pesnike, prevajalce, esejiste, urednike in literarne zgodovinarje, ki pogosto nastopajo v vlogi literarnih posrednikov. Program festivala je v zadnjih letih dobil nekaj novih poudarkov … V festivalske prireditve bodo vključeni tako uveljavljeni slovenski in tuji ustvarjalci na področju literature kot mladi, ki šele stopajo na prizorišče. Komisija prepoznava prijavitelja kot referenčnega in mu po prvem in tretjem kriteriju namenja vse točke« oz. s skupno oceno projekta 22 točk od možnih 25 točk.

Program Velenjske knjižne fundacije in Mednarodni Lirikonfest Velenje sicer neprekinjeno vse od vzpostavitve leta 2002 financira Mestna občina Velenje. V letih 2002 do 2016 sta Lirikonfest neprekinjeno subvencionirala tudi Ministrstvo za kulturo RS oz. od ustanovitve do leta 2015 tudi Javna agencija za knjigo RS, ki je konec lanskega leta (2017) med izbranimi producenti slovenskih mednarodnih literarnih festivalov izkazala velenjskemu Lirikonfestu subvencijo na področju razvoja in uveljavljanja literarnih festivalov in literarnih prireditev v mednarodnem prostoru za elektronsko izdajo (e-knjigo) mednarodno rastoče antologije novejše evropske poezije Rp. Lirikon21, ki jo lahko prosto dostopno najdemo na Biblosu in v spletni Čitalnici Pri pesniški duši (www.lirikonfest-velenje.si).

Sedemnajsti Lirikonfest (2018) je s predfestivalnimi dogodki (t. i. Lirikonfestovimi osemnajstinkami) od februarja že v programskem izvajanju, z osrednjimi festivalnimi dogodki (Akademija Poetična Slovenija 2018 s podelitvijo festivalnih nagrad) pa bo konec maja oz. v začetku junija.


Komentiraj /