Prisiljeni v pravilno razvrščanje

Viniles

Na glavnem dvopasovnem krožišču pod skakalnico v Velenju, so iz smeri Polzele, med pasovi, skozi polno črto, uredili cestno pregrado v namen pravilnega razvrščanja.

Večkrat so udeleženci prometa iz te smeri med razvrščanjem v krožišče prevozili polno črto, da bi se po zunanjem pasu razvrstili v smer Dravograda. Res je tudi, da je cesta iz smeri Polzele malce nejasna; pri vključku v krožišče je dovolj široka za 2 avtomobila, ki bi se lahko v enakem času pravilno razvrstila (ni pa nikakor označena v ta namen), torej desni na zunanji pas proti Celju, levi pa na notranji pas, ki mu omogoča izhod v vse ostale smeri. Ponavadi je prav zaradi tega prihajalo do nesporazumov.

Dvopasovna krožišča, ki jih v Sloveniji ni veliko, so za mnoge še vedno uganka in si pravila izmišljajo kar sami. Glede na zmedo in količino prometa, ki se v času prihoda ali odhoda iz službe v Velenju tam odvija, bi vsekakor z namenom preventivne preprečitve prometnih nesreč, bilo potrebno več informiranja oz. osveščanja širše javnosti o tamkanjšnjem vključevanju in razvrščanju.

Komentiraj /