Odprtje asfaltiranega odseka lokalne ceste Završe–Graška gora

V petek, 13. oktobra, bosta ob 15.30 pri kmetiji Klančnik (Završe 77, Mislinja) župan Občine Mislinja Bojan Borovnik in župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič namenu predala asfaltiran odsek lokalne ceste Završe–Graška gora

Januarja 2016 sta Mestna občina Velenje in Občina Mislinja sklenili sporazum, v okviru katerega sta dogovorili medsebojne obveznosti glede posodobitve in asfaltiranja preostalih makadamskih odsekov cest. Stroške obnove bosta občini krili v razmerju 50 : 50. 

Občina Mislinja je skladno s sporazumom že lani posodobila in asfaltirala odsek Zg. Pustinek–križišče za Cirkovce v dolžini 1.139 metrov v vrednosti 159.594,07 evra (z vključenim davkom na dodano vrednost). 

Letos smo asfaltirali obstoječo lokalno cesto Završe–Graška gora, ki poteka na meji med mestno občino Velenje in občino Mislinja v dolžini 1.807 metrov

Nova cesta je in bo namenjena dvosmernemu prometu. Na treh lokacijah ob cesti smo izvedli tudi izogibališča (cca 10 metrov dolga in 2,5 metra široka). Cesta je sedaj široka 4 metre, na vsaki strani pa je še po pol metra bankine oziroma povozne asfaltne mulde. 

Zaradi zagotavljanja predpisanih minimalnih vertikalnih zaokrožitev smo na prevojih ceste popravili obstoječo niveleto ceste. Za zbiranje vode iz cestnih površin so izvedene cestne mulde, ki vodo usmerjajo v vtočne jaške cestnih prepustov ali izven bankine na tlakovane brežine. 

Vrednost investicije, ki jo je letos izvedlo podjetje Kostmann, d. o. o., je znašala 226.351,10 evra (z vključenim davkom na dodano vrednost), od tega je Mestna občina Velenje prispevala 192.972,59 evra, Občina Mislinja pa 33.378,51 evra. 

Asfaltiranje omenjenega odseka je izjemnega pomena za širšo okolico Graške gore, tako za občane občin Velenje in Mislinja, kot tudi za občane Slovenj Gradca.

Komentiraj /