Odobren projekt Čarobnost podeželja Šaleške doline

Viniles

Zavod za turizem Šaleške doline je prejšnji teden dobil dokončno potrjen in odobren projekt Čarobnost podeželja Šaleške doline, regionalnega javnega poziva LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za izbor operacij iz naslova podukrepa 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2017. Za operacijo, ki je sestavljena iz dveh faz, so prejeli odobrenih 56.541,92 evra sredstev, kar je 70,4 % sredstev od celotne vrednosti operacije (80.312,95 evra).

V Zavodu za turizem Šaleške doline se zavedajo, da sta vzajemno sodelovanje in snovanje zanimivih ter vsem dostopnih turističnih storitev in informacij ključnega pomena za razvoj zelenega ter dostopnega turizma v Šaleški dolini. Razvoj takšnih programov in produktov ponuja dodatno vrednost območja ne le obiskovalcem, ampak dvigne kakovost življenja lokalnega prebivalstva in poskrbi za vključenost prav vseh skupin.

Zavod za turizem Šaleške doline bo tako z 19 partnerji iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki v okviru projekta Čarobnost podeželja Šaleške doline, zgoraj omenjena projekta nadgradil v obliki zanimivih, kakovostnih integralnih zelenih turističnih produktov, oblikovanjem novega promocijskega materiala (katalogi, brošure, kratki videi, 360-stopinjski pogledi) ter mreži turistično-informacijskih točk (TIP) in ponudnikov (partnerjev) storitev na podeželju Šaleške doline v okviru podpornega okolja. Projekt zajema tudi umeščanje oblikovanih produktov na turističnih trgih, oglaševanje in marketing.

Komentiraj /