Lociranje ter popravilo okvare na sekundarnem vodovodu na Cesti Simona Blatnika

Viniles

V torek, 10. 7. 2018, so delavci PE Komunala na cesti Simona Blatnika v Velenju v okviru zmanjševanja vodnih izgub locirali zelo veliko okvaro na sekundarnem vodovodu PE DN 140, ki je bil zgrajen leta 1984.

Okvara oziroma povečana poraba na merilnem območju R1 – Hartl je bila odkrita v sklopu spremljanja minimalnih nočnih porab na posameznih merilnih območjih. Ker je omenjeno merilno območje zelo veliko, je bilo potrebno najti okvaro s prenosnim merilnikom pretoka in manipulacijami ter nastavitvami sistema, iz katerega se oskrbuje približno 870 objektov in je zgrajen iz preko 40 km vodovodnih cevi. Obravnavano oskrbovalno območje je veliko kar 283 hektarov. Po popravilu zgoraj omenjene okvare je iz nadzornega sistema razvidno, da je na mestu okvare odtekalo kar 11 l/s oz. dobrih 900 m3 vode dnevno, vsa voda iz okvare pa je odtekala v meteorno kanalizacijo.

"Prednostna naloga sektorja distribucije pitne vode je zato vgraditev dodatnih merilnikov na prevelika merilna območja, kar bo še olajšalo že uspešno iskanje okvar na vodovodu in še uspešnejše obvladovanje vodnih izgub," sporočajo iz Komunalnega podjetja Velenje.

Komentiraj /