Domači viri so zadostili le 52 odstotkov slovenskih potreb po energiji

Viniles

Po podatkih statističnega urada je bila energetska odvisnost Slovenije lani nekoliko večja, natančneje 48-odstotna, kar je za dve odstotni točki več kot v letu 2016.

Slovenija je v letu 2017 z domačimi viri energije zadovoljila 52 odstotkov potreb po energiji. Preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza; oskrba z naftnimi proizvodi pa je v celoti iz uvoza.

Količina jederske energije, geotermalne in sončne energije se je povečala, upadla pa je količina energije iz hidroelekrarn (za 14 odstotkov). Manj kot enoodstoten je bil upad pri trdnih gorivih, ki jih zagotavljata Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje.

Komentiraj /